Balk en splinter

Joodse achtergronden van de Bergrede

 

dr. Marcus van Loopik

 

Uitgeven door Stichting Pardes (Amsterdam)

(360 pagina's)

Prijs € 25

(Bestellen bij Stichting Pardes: e-mail info@stichtingpardes.nl,
postbus 325 4200 AH Gorinchem)

 

Balk en Splintergr.jpg (122268 Byte)

 

 

Balk en Splinter

Geen religieuze tekst is zo wereldwijd bekend als de Bergrede. De Russische schrijver Tolstoj meende dat juist in de Bergrede het christendom zuiver aan het woord kwam: pacifistisch, met open oog voor de armen, bereid tot belangeloze inzet voor de naaste en onbezorgd als de bloemen op het veld. De universele ethische oriŽntatie van de Bergrede is algemeen bekend, maar geldt dit ook voor de joodse achtergronden? Nogal wat studies willen juist aantonen dat de Bergrede het jodendom telkens weer overstijgt.
      In deze studie maakt Marcus van Loopik korte metten met deze gedachte. Hij laat overtuigend zien hoe de Bergrede schatplichtig is aan leer en leven van joodse wijzen. Hij doet dat met een verbluffende kennis van allerhande joodse bronnen: de Rollen van de Dode Zee, apocriefe literatuur en natuurlijk de oceaan van de Talmoed en de Midrasj. De auteur schroomt kritiek niet. Wat is liefde voor de vijand? Kan dat eigenlijk wel, of leidt dit tot een capitulatie voor het kwaad? Marcus van Loopik wil de Bergrede niet van haar unieke karakter beroven, maar wel een negatieve vorm van theologie bestrijden, waarin men de ethische leer van de Bergrede als lichtend voorbeeld doet afsteken tegen de donkere achtergrond van het jodendom.
         Dit boek laat aan de hand van een heldere detailstudie zien hoezeer de leer van Jezus geworteld is in de lessen van de bijbelse profeten en in de rabbijnse verhalende en normerende traditie.       Zowel voor de christelijke als voor de joodse gemeenschap geldt het bezit van een haast onuitputtelijke bron aan ethische en religieuze wijsheidsuitspraken als precair: het echte grote wonder voltrekt zich pas wanneer mensen zich ernaar gaan gedragen. De titel van deze boekenserie luidt niet toevallig: Leren om te doen. De betekenis van dit boek is daarom nauwelijks te overschatten.  

Voor wie is deze publicatie bestemd? Voor geestelijke leiders, docenten, hulpverleners, politici, psychologen, filosofen, religieus geÔnteresseerden. Door de aangenaam leesbare stijl en overzichtelijke opbouw is dit boek met name geschikt voor leerhuizen en voor gezamenlijke bijbelstudie (prof. dr. M. Poorthuis).

De auteur dr. Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist. Hij verzorgde tal van publicaties over het jodendom. Als medewerker is hij verbonden aan de Stichting Pardes (voorheen Folkertsma Stichting) te Amsterdam. In dit kader is hij mede-auteur van het blad Tenachon. Tevens is hij werkzaam als grafisch kunstenaar.

 

mainbuttonhome.jpg (1610 Byte)