Naar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'De rechtvaardige is een eeuwig fundament'adamkabb.jpg (53260 Byte)

Kab9-titel.jpg (34055 Byte)adamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Jesod -9.jpg (119062 Byte)

 


Jesod


Beschrijving van de ets:

Kab-plat.jpg (8333 Byte)Geen rechtvaardige sterft volgens de Wijzen voordat elders een nieuwe rechtvaardige geboren wordt. Altijd is er een aantal perfecte rechtvaardigen op de wereld aanwezig, hoewel die rechtvaardigen dit van zichzelf niet weten. De tzaddiek - de rechtvaardige - wordt in het boek Spreuken ‘jesod ha-olam’ - 'eeuwig fundament' genoemd: ‘Maar de rechtvaardige is een eeuwig (olam) fundament (Spr. 10:25). Het Hebreeuwse woordje voor ‘eeuwig’ - olam - heeft tevens de betekenis van ‘wereld’. De rechtvaardige is de zuil waarop de gehele wereld rust.
De sefira Jesod - fundament - correpondert met het geslachtsdeel van de hemelse, met het instrument van vermenigvuldiging en productiviteit.
Links onder op de plaat zijn geabstraheerde symbolen voor de twaalf stammen weergegeven. Zij zijn als twaalf zuilen die volgens een oud beeld in de midrasj de aarde schragen. De symbolen zijn onder meer ontnomen aan de zegen van Ja’akov in Genesis 49. Voor Re'oeven de opkomende zon, voor Sjim’on en Levi het zwaard, voor Juda de leeuw, voor Zevoelon een schip, voor Jisjachar een bepakte ezel, voor Dan een slang, voor Gad een vaandel en tentenkamp, voor Asjčr een vruchtboom, voor Naftali een hinde, voor Menasjč (Josef) een palmboom, voor Efrajim (Josef) een druiventros, en voor Benjamin een wolf.

In het midden van de ets ziet u een menselijke figuur die diep geworteld is in de aarde. Het is de wijze staatsman Josef. De kabbalisten identificeren Jesod ook met het geslachtsdeel van de hemelse mens. Jesod staat model voor productiviteit. Het is een potentie die tot zijn recht komt wanneer de mens de juiste balans weet te vinden tussen de onbeheerste en eruptieve stimulans van Nčtzach enerzijds en de beteugelende en beheersende kracht van Hod anderzijds. De overheersende groene kleur en de vegetatie onderaan de plaat onderstrepen de produktieve potentie van Jesod. Alleen wanneer we in onszelf en in de maatschappij naar het juiste evenwicht zoeken en onze natuurlijke impulsen leren beheersen, zullen we slagen. Alleen wanneer we leren onze wilde impulsen aan te sturen en wanneer we de juiste balans vinden tussen vrijheid en regelgeving, zal ons handelen produktief blijken. Jesod is gesitueerd op de middenkolom van de kosmische mens. Deze potentie vormt het perfecte verbindingspunt tussen de krachten van Nčtzach en Hod. Josef staat met zijn prudente optreden als onderkoning van Egypte model voor die evenwichtige verbinding tussen tegengestelde krachten. Hij representeert het perfecte midden tussen de twee uiteenlopende karakters van Mosjč en Aharon, van Nčtzach en Hod.


Volgende sefira (10) 'Malchoet' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Hod'   knoppijlter.gif (1328 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)