Chanoeka

Lichtpuntjes in het donker


Rabbijnse gedachten over donker en licht,

oorlog en vrede

(104 pagina's)


dr. Marcus van Loopik

 

Uitgeven door Stichting Pardes (Amsterdam)

 

Prijs € 15

(Bestellen bij Stichting Pardes: e-mail info@stichtingpardes.nl,
postbus 325 4200 AH Gorinchem)

 

QQChanoekalichtpuntjes-groot.jpg (237063 Byte)

 

Chanoeka - lichtpuntjes in het donker

Marcus van Loopik gaat in dit boek in op het paradoxale karakter van het chanoeka-feest. Dit feest herinnert aan donkere tijden en aan gewapende strijd, maar tegelijkertijd aan licht en verlangen naar vrede. Van Loopik neemt ons mee terug de joodse geschiedenis in, naar het moment dat joodse vrijheidstrijders een bloedige strijd voerden tegen de machtige Syrische bezetter van het kleine Judea, in de tweede eeuw voor de jaartelling. Hoe valt vreugde over hun geslaagde verdediging en gewapende overwinning te rijmen met de opdracht licht te vermeerderen en vrede te bevorderen? Dat is de actuele kernvraag in dit boek.

Deze spanning tussen de tegengestelde kanten van Chanoeka  licht de schrijver op verhelderende wijze toe door middel van een kleurige verscheidenheid aan beschouwingen, rabbijnse exegese, chassidische en andere verhalen, gedichten en afbeeldingen. Naar voren komt hoe het religieuze volksgeheugen op poŽtische wijze historische ervaringen vasthoudt en doorgeeft in ‘wonderverhalen’.  Van Loopik laat zien dat zulke verhalen een eigen waarheid bezitten, zelfs voor de ‘ongelovige’.   

Gaandeweg bespreekt de auteur enkele afbeeldingen op de zevenarmige menora die voor het IsraŽlische parlement, de Kneset, staat. Met het daarop weergegeven gevecht van Ja’akov bij de rivier de Jabbok (Gen. 32) als voorbeeld maakt hij duidelijk hoe actueel rabbijnse exegese kan zijn. Met dit verhaal lost men een gewapend conflict als tussen IsraŽl en de Palestijnen niet op. Maar het levert wel de structuren en de voorwaarden die tot een oplossing kunnen leiden.

Gericht op het stimuleren van verbondenheid in een verdeelde samenleving laat Van Loopik zien hoe Joden, Christenen en Moslims elkaar kunnen vinden. De symboliek van het licht als goddelijke eigenschap en menselijke opdracht delen zij met elkaar. In soms verrassend verwante religieuze teksten wordt hun gemeenschappelijk erfgoed onder de aandacht gebracht.

‘Chanoeka - lichtpuntjes in het donker’ levert dan ook belangrijke aanknopingspunten voor het interreligieuze en interculturele gesprek. Dit boek kan bijdragen aan gemeenschapsvorming.

 

Over de auteur
Dr. Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij verzorgde op dit gebied tal van publicaties en is als medewerker verbonden aan de Stichting Pardes in Amsterdam. In dit kader is hij mede-auteur van het blad Tenachon.

Tevens is Marcus van Loopik werkzaam als grafisch kunstenaar (enkele afbeeldingen van zijn  werk zijn in dit boek opgenomen).

 

 

mainbuttonhome.jpg (1610 Byte)