Grafiek (nieuw) - Hooglied  Basisknopkl.jpg (825 Byte)

*Sjofar1.gif (8542 Byte)

Midrash, midrasj, joode theologie

          AWelkom.gif (17889 Byte)
    Kunst (en Boeken)Extra:

Midrasj Avot de-Rabbi Nathan
Tekst en commentaar
Cursusboek: vertaling in Nederlands

Basisknopkl.jpg (825 Byte)

(Laatste bijdrage 25 april 2019)

 Sjofar2.gif (8955 Byte)
    Iintrogif.gif (7832 Byte)

Grafiek en judaica


Ijehoediet.gif (2420 bytes) Ititelmen.gif (24425 bytes)

 

Iomanoet.gif (2664 bytes)
Ister2.gif (5479 bytes)


Op deze site vindt u een curriculum vitae,

een beschrijving van mijn motivatie als kunstenaar in het kader

van een artikel over Joodse kunst,

afbeeldingen van mijn werk met een korte verklaring,

twee- of driewekelijkse les in het lezen van midrasj.

Sdag8.JPG (29085 Byte)  De Bašl Sjem Tov sprak:  "Een mens zou moeten geloven,

dat de wereld iedere dag opnieuw geschapen wordt

en dat hij iedere dag opnieuw wordt geboren."

 

 

Sdag7.JPG (25869 Byte)

ItitelHeb.jpg (5086 bytes)

 

Nu verkrijgbaar bij uitgeverij Skandalon en in de boekhandel,

(€ 29,95)


Foto-Boek-Kabbala-klein.jpg (38708 bytes)

Mail naar info@skandalon.nl
(met als onderwerp 'kabbla als levenskunst') 

Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid: het zijn thema's die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe kun je op een zinvolle manier je eigen leven vormgeven en bijdragen aan dat van anderen? Kortom: Wat is de kunst van het leven?

We kunnen te rade gaan bij 'onze' moderne, westerse filosofen en psychologen, maar vergeten dan andere, rijke, oeroude tradities. Zoals de kabbala, een mystieke joodse traditie die een diepgaand inzicht biedt in het wezen van de mens.

Kabbala als levenskunst laat zien hoe je als mens met een spirituele en analytische blik naar jezelf en de wereld om je heen kunt kijken. De mens is volgens de kabbalisten een vat vol tegenstrijdigheden in een gebroken werkelijkheid. De kabbala leert je echter om met jezelf en de wisselende lotgevallen van het bestaan in het reine te komen. De kabbala werkt helend.

Joodse mystiek is in de eerste plaats een manier van leven en beleven. De psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala staan in dit boek dan ook centraal. Dat maakt het geschikt voor iedereen die streeft naar helend zicht op het wezen van de mens.

Dr. Marcus van Loopik (1950) is judaÔcus en grafisch kunstenaar. Joodse mystiek is voor hem een vanzelfsprekend onderdeel van zijn joods zijn. Hij promoveerde aan de VU op joods messianisme en publiceerde veel over het jodendom, onder andere voor het tijdschrift Tenachon (uitgave van Stichting Pardes).
Zicht op de SinaÔ
De Tora in de rabbijnse traditieMaimonides:
arts, rechtsgeleerde en filosoof


Balk en spinter
Joodse achtergronden van de Bergrede


Chanoeka
Lichtpuntjes in het donker

Rabbijnse gedachten over
donker en licht, oorlog en vrede


Klik hier voor meer informatie: Klik hier voor meer informatie: Klik hier voor meer informatie: Klik hier voor meer informatie:
Sinai.jpg (10981 bytes) Boek-Maimonklein.jpg (10209 bytes) BalkSplinterklk.jpg (10651 Byte) QQChanoekalichtpuntjes.jpg (73936 Byte)

 

@ 2000 auteur dr. Marcus van Loopik

Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de

etsen mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, zonder mijn

voorafgaande toestemming.

MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek klik hier: m.loopik50@upcmail.nl  Contact via e-mail-adres

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2019

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)